SHOP THỜI TRANG BÌNH THỦY

CÔNG TRÌNH: CỬA HÀNG THỜI TRANG BÌNH THỦY
ĐỊA CHỈ: 151 LÊ DUẨN - P. TRUNG ĐÔ - TP VINH
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG: CÔNG TY CP AIKEN
NĂM THỰC HIỆN: Tháng 7 năm 2015

(Còn nữa)