NHÀ CHÚ BÌNH - KHU DỰ ÁN HANDICO VINH TÂN

CÔNG TRÌNH:
NHÀ Ở GIA ĐÌNH
CHỦ NHÀ: CHÚ BÌNH - UBND THÀNH PHỐ VINH
KIỂU CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở KHU ĐÔ THỊ DỰ ÁN
ĐỊA ĐIỂM: KHU ĐÔ THỊ HANDICO VINH TÂN
THỰC HIỆN: CÔNG TY CP AIKEN - NĂM THỰC HIỆN: 2015


PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH