CẢI TẠO NGOẠI THẤT VĂN PHÒNG

CÔNG TRÌNH: VĂN PHÒNG CÔNG TY CP CONTAINER NGHỆ AN
ĐỊA CHỈ: 249 LÊ DUẨN - TP VINH - NGHỆ AN
THỰC HIỆN: CÔNG TY CP AIKEN
NĂM THỰC HIỆN: 2015