BIỆT THỰ NHÀ ANH TƯỜNG

TÊN CÔNG TRÌNH:
BIỆT THỰ NHÀ ANH TƯỜNG - CHỊ LIÊN (VILLA BẢO LINH)
ĐỊA ĐIỂM: KHU ĐÔ THỊ TRUNG ĐÔ - ĐƯỜNG 3-2 - TP VINH
NĂM THỰC HIỆN: 2008

PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH

QUÁ TRÌNH THI CÔNG:


LÀM MẶT BẰNG MÓNG VÀ THÉP MÓNG

THI CÔNG PHẦN THÔ TẦNG 1

THI CÔNG PHẦN THÔ TẦNG 2

THI CÔNG PHẦN THÔ TẦNG 3GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNHHÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH SAU KHI HOÀN THÀNH